Seria prístrojov pre kontroly podlaSTN EN 33 2000-6,  VDE 0100 / IEC 60364.6 (novinka)

profitest-mbase-plus_pb

Eine Weitbereichsmesseinrichtung ermöglicht den Einsatz des Prüfgeräts für alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Spannungen von 65 bis 500 V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz.

   sériovo  @ 300 V @ 600 V

 • meranie impedancie vyp. slučky a vútornej impedancie siete
 • meranie izolačného odporu s menovitým napätím, s variabilným alebo narastajúcim napätím
 • nízkoohmové merania
 • zemné odpory
 • meranie izolačného odporu stanovišťa
 • univerzálny systém pripojenia

Zvláštne funkcie

 • Zobrazenie povolených typov a hodnôt istenia pre elektrické zariadenie
 • kontrola nábehu elektromerov
 • prepočet dĺžky vedenia pre dostupné prierezy medenných vodičov
 • meranie vtekajúcich a vytekajúcich  vyrovnávacích prúdov do1 A ako aj pracovných prúdov do 150 A pomocou prúdových klieští Clip 0100S ako príslušenstvo
 • meranie otáčavého magnetického pola (poradie fáz, najvyššie združené napätie)

profitestmaster_app1 profitestmaster_app2

Prüfen von Fehlerstromschutzeinrichtungen ( RCD-chráničov )

 • Messen der Berührungsspannung ohne Auslösung des Schalters.
  Hierbei wird die auf Nennfehlerstrom bezogene Berührungsspannung mit 1/3 des Nennfehlerstromes gemessen.
 • Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom, Messung der Auslösezeit

Spezielle Prüfungen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern

 • Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern mit steigendem Fehlerstrom mit Anzeige des Auslösestroms sowie der Berührungsspannung im Augenblick des Auslösens.
 • Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit: ½ × IΔN, 1× IΔN, 2× IΔN, 5× IΔN
 • Prüfen von RCD-Schutzschaltern, die für pulsierende Gleichfehlerströme geeignet sind; die Prüfung erfolgt mit positiven oder negativen Halbwellen
 • Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit einstellbarem Fehlerstrom zur Ermittlung der Berührungsspannung und des Auslösestroms

Skúšky špciálnych RCD – chráničov (s PROFITEST MTECH)

 • selektívne S, SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos …), Typ G/R, Typ AC, Typ A; Typ B

skúšky chybového prúdu (RCD)- prúdových chráničov v IT – sietiach