Merací prístroj zodpovedá požiadavkám VDE 0100 / IEC 60364.6 a STN EN 33 2000-6

pb

S prístrojom PROFiTEST 0100S-II+ môžu byť vykonávané merania a skúšky ochranných opatrení podľa STN EN 33 2000 časť 6 a jej zodpovedajúcim mezinárodným predpisom DIN VDE 0100 časť 600, IEC 64-8, IEC 60364.6

ce

K tomu patria skúšky resp. merania:

 • napätia, frekvencie, prúdu s prúdovými kliešťami
 • prúdových chráničov
 • prepäťových ochrán, impedancie vypínacej slučky, skratový prúd
 • vnútornej impedancie siete
 • zemného odporu, impedancie uzemňovača, nízkoohmové merania
 • izolačný odpor, izolačný odpor podláh
 • otáčavé magnetické pole kontrola nábehu elektromeru
 • teplota a vlhkosť s pomocou senzoru
 • možnosť protokolácie a telodavania termínov pomocov PC a software (*)
 • kalibračý list v cene prístroja
 • Naše prístroje merajú s postupne narastajúcim prúdom!

 

doplnky:

 • Ukladani nameraných hodnôt  cca. 200 meraných obvodov
 • automatiká protokolácia cez tlačový modul
 • protokolácia na PC pomocou software po Windows