3.50

Kategórie:

Popis

Tlačivo 2 – Príkaz B
podľa STN 34 3100 – na vykonanie prác bez napätia alebo v blízkosti častí pod napätím
obojstranne potlačené listy formátu A4, lepené v blokoch po 25+25 listov, nečíslované, bez loga.