3.50

Kategórie:

Popis

Tlačivo 1 – Príkaz B
podľa STN 34 3100 – na zaistenie pracoviska bez napatia alebo v blízkosti častí pod napätím
obojstranne potlačené listy formátu A4, lepené v blokoch po 25+25 ks,
nečíslovane, bez loga