6.00

Kategórie:

Popis

Tlačivo 3a – Príkaz B-PPNN
podľa STN 34 3100 – na vykonanie prác pod napätím – NN
obojstranne farebne potlačené listy formátu A4, lepené v blokoch po 25+25 listov, číslované, s logom alebo bez loga.