4.00

Kategórie:

Popis

Tlačivo 3 – Príkaz B-PPNN
podľa STN 34 3100 – na vykonanie prác pod napätím – nízke napätie
obojstranne farebne potlačené listy formátu A4, lepené v blokoch po 25+25 listov, nečíslované, bez loga.