6.00

Kategórie:

Popis

Tlačivo 4a – Príkaz B-PPN
podľa STN 34 3100 – na vykonanie prác pod napätím na zariadeniach VN
obojstranne farebne potlačené listy formátu A4, lepené v blokoch po 25+25 listov, číslované, s farebným logom alebo bez loga.