7.00

Kategórie:

Popis

KNIHA KONTROL BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
– podľa § 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.
Kniha je určená na povinné záznamy z vykonaných kontrol BOZP a VTZ.
Obsahuje povinné údaje evidencie a 30+30 listov na záznamy kontrol s kópiou