6.00

Kategórie:

Popis

KNIHA EVIDENCIE VYDANÝCH PRÍKAZOV „B“ a „B-PPN“
– podľa ustanovení STN 34 3100
Kniha je určená na povinnú evidenciu vydaných príkazov na práce a zaistenie pracoviska
Obsahuje povinné údaje evidencie a 20 dvojlistov A3 na evidenčné záznamy.