1.25

Kategórie:

Popis

Protokol o revízii ručného náradia vykonanej podľa STN 33 1600 (karta)
Vyhotovenie: obojstranne potlačený kartón formátu A4, balenie po 10 kusov