Prístroj pre meranie izolácie 5000 Volt, analóg

ps

Analógový vysokonapäťový merač izolácie s menovitými napätiami 100, 250 V, 500 V, 1000 V (EN 61 557 časť 1) a 1500 V, 2000 V, 2500 V, 5000V

ce

  • merací rozsah od 10 k … 1 T Ohm
  • veľmi prehladný logaritmický ukazovateľ
  • meracie napätia 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 1500 V, 2000 V, 2500 V, 5000 V
  • merania do 1000 V podla DIN VDE 0413
  • merací rozsah 100 k … 100 M Ohm (1000 V)
  • meranie napätia do 2000 V DC,AC
  • možnosť pripojiť Guard vodič pre elimináciu povrchových prúdov

Nahradením batériového púzdra za kľukový induktor, je zprístroja na batérie METRISO 5000A prístroj na ručný pohon METRISO 5000AK.

Názov Popis Cena
METRISO 5000A Vysokonapäťový merač izolácie; napájanie z batérii
METRISO 5000AK Vysokonapäťový merač izolácie; napájanie na ručný pohon
METRISO 5000A-Set METRISO 5000A + KY5000A + GUARD 5000A v univerzálnej prenosnej  taške F2000
METRISO 5000AK-Set  METRISO 5000AK + KY5000A + GUARD 5000A v univerzálnej prenosnej taške F2000