METRISO 5000A
METRISO 5000A

Prístroj pre meranie izolácie 5000 Volt, analóg Analógový vysokonapäťový merač izolácie s menovitými napätiami 100, 250 V, 500 V, 1000 V (EN 61 557 časť...

PROFiTEST 0100S-II+
PROFiTEST 0100S-II+

Merací prístroj zodpovedá požiadavkám VDE 0100 / IEC 60364.6 a STN EN 33 2000-6 S prístrojom PROFiTEST 0100S-II+ môžu byť vykonávané merania...