Kontaktná adresa

K výstavisku 15
911 01 Trenčín
Info: elez@elez.sk
Obchod: obchod@elez.sk

Fakturačné informácie:

ELEZ-ELZA – výroba, obchod, služby
IČO: 11749512
DIČ: 1020314746
IČ DPH: SK 1020314746
Zapísaný: Živnostenský register OÚ Trenčín pod ev. č. 309-984/1990

Odborná technická
literatúra, výroba a
odbyt tlačovín

p. Tatiana Brezovská
tel. 032 652 76 72, mob. +421905167061

Majiteľ

p. Jaroslav Pečínka
tel. 032 658 31 30

Meracia technika, registračné pokladne, marketing

Bc. Peter Pečínka
tel. 032 658 31 30, mob. +421905546702

Asistentka majiteľa firmy

p. Soňa Ridošková
tel. 032 658 31 30