Elektrotechnický kalendár

Elektrotechnický kalendár SR 2019

Vážený obchodný partner!

Ponúkame Vám pre tento ročník účasť na vydaní stolného týždňového Elektrotechnického kalendára SR 2019. Kalendár bude vydaný v bežnom formáte ako minuloročný, ktorý obsahuje na každý týždeň kalendárium, kreslený karikatúrny obrázok (alebo bez obrázku) a na zostávajúcej ploche cca 160 alebo 240 cm2  Vašu objednanú reklamu firmy podľa dohodnutého alebo dodaného zadania a obsahu, s možnosťou prítlače Vášho firemného loga na dolnej časti stojánku (kartónovej podložky) na všetkých Vašich výtlačkoch.
Predpokladaný náklad vydania kalendára je cca 6000 výtlačkov.
V prílohe si dovoľujeme predložiť návrh „Zmluvy na rok …“. Základná cena reklamy na jednotýždňový kalendárny list je 335,00 € vrátane dodania 100 ks kalendárov s objednanou reklamou pre Vašu potrebu. Podmienky sú špecifikované v návrhu zmluvy. V prípade záujmu o vyšší počet kalendárov budú tieto dodané za kalkulovanú výrobnú cenu kalendára. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH a vydavateľstvo je platcom DPH.
Nakoľko sa chceme vyhnúť časovej tiesni pri grafickom spracovaní Vašich podkladov a venovať zvýšenú pozornosť bezchybnému spracovaniu kalendára, grafickej úprave a korektúram návrhov, prosíme o prerokovanie Vašej objednávky a dodanie podkladov očakávame v dohodnutých lehotách. Prevzatie podkladov je možné dohodnúť prípadne aj v osobnom jednaní. Uzávierku zadania reklamných textov v rámci reklamných plôch je ustanovená na 30.9.2018. Predpokladaný termín dodania kalendárov najneskôr do 30.11.2018. Všetok úspech bude závisieť od našej vzájomnej dobrej spolupráce.
Pre urýchlenie vzájomnej komunikácie je k dispozícii spojenie internetom na adrese: kalendar@elez.sk.
Veríme, že našu ponuku prijmete a aj v tomto roku podporíte vydanie Elektrotechnického kalendára svojou účasťou, spoluprácou na jeho tvorbe a jeho čoraz vyššej úrovni.
Ostávam s pozdravom
podpis
[wpdm_package id=’676′]
[wpdm_package id=’678′]
ETK VZOR