Článok

KURZ odbornej spôsobilosti elektrotechnikov TRENČÍN – 30.4. až 25.5.2018

K výstavisku 15, 911 01  TRENČÍN, ako oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie ev. č. VVZ-0532/07-05.1  a VVZ-0533/07-05.2 usporiada v dňoch    30.4. a7.5. + 25.5.2018 (4+1 deň + konzultácie pre RT) Kurz s overením odbornej spôsobilosti podľa § 16 zákona NRSR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v rozsahu – elektrotechnik – E, samostatný elektrotechnik –...

Článok

AOP elektrotechnikov NIŽNÁ – 19.4.2018

Európsky polytechnický inštitút, s.r.o., K výstavisku 15,  911 01  TRENČÍN v spolupráci s firmou ELEZ-ELZA Trenčín ako oprávnenou osobou na VVZ ev. číslo: VVZ-0532/07-05.1; VVZ-0533/07-05.2 si Vás dovoľujú pozvať dňa   19. apríla 2018 – 08:00 hod. Mestský úrad Nižná, Hala ROTUNDA  na seminár: AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA REVÍZNYCH TECHNIKOV, PROJEKTANTOV A ELEKTROTECHNIKOV ústredné témy: Novela zákonov č. 124 a...

Článok

AOP elektrotechnikov TRENČÍN – 12.4.2018

Európsky polytechnický inštitút, s.r.o., K výstavisku 15,  911 01  TRENČÍN v spolupráci s firmou ELEZ-ELZA Trenčín ako oprávnenou osobou na VVZ ev. číslo: VVZ-0532/07-05.1; VVZ-0533/07-05.2 si Vás dovoľujú pozvať dňa   12. apríla 2018 – 08:00 hod. Učebňa EPI, s.r.o., K výstavisku 15, TRENČÍN (nová adresa – budova Konštrukty – Defence, 2. poschodie) na seminár: AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ...