Článok

AOP elektrotechnikov TRENČÍN – 17.2.2018

Európsky polytechnický inštitút, s.r.o., Kollárova 5,  911 01  TRENČÍN v spolupráci s firmou ELEZ-ELZA Trenčín ako oprávnenou osobou na VVZ ev. číslo: VVZ-0532/07-05.1; VVZ-0533/07-05.2 si Vás dovoľujú pozvať dňa   17. februára 2018 – 08:00 hod. Učebňa EPI, s.r.o., Kollárova 5, TRENČÍN  na seminár: AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA REVÍZNYCH TECHNIKOV, PROJEKTANTOV A ELEKTROTECHNIKOV ústredné témy: Novela zákonov č. 124 a...

Článok

KURZ odbornej spôsobilosti elektrotechnikov TRENČÍN – 19. až 23.2.2018

Kollárova 5, 911 01  TRENČÍN, ako oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie ev. č. VVZ-0532/07-05.1  a VVZ-0533/07-05.2 usporiada v dňoch    19. až 22.2. + 23.2.2018 (4+1 deň + konzultácie pre RT) Kurz s overením odbornej spôsobilosti podľa § 16 zákona NRSR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v rozsahu – elektrotechnik – E, samostatný elektrotechnik – SE,...

Článok

AOP elektrotechnikov TRENČÍN – 12.2.2018

Európsky polytechnický inštitút, s.r.o., Kollárova 5,  911 01  TRENČÍN v spolupráci s firmou ELEZ-ELZA Trenčín ako oprávnenou osobou na VVZ ev. číslo: VVZ-0532/07-05.1; VVZ-0533/07-05.2 si Vás dovoľujú pozvať dňa   12. februára 2018 – 08:00 hod. Učebňa EPI, s.r.o., Kollárova 5, TRENČÍN  na seminár: AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA REVÍZNYCH TECHNIKOV, PROJEKTANTOV A ELEKTROTECHNIKOV ústredné témy:    Novela zákonov č....