Nová adresa našej prevádzky
Článok

Nová adresa našej prevádzky

Oznamujeme cteným zákazníkom a obchodným partnerom, že naša prevádzka sa presťahovala do nových priestorov na adresu: K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín – Budova Konštrukta Defence  

PROFiTEST 0100S-II+
Článok

PROFiTEST 0100S-II+

Merací prístroj zodpovedá požiadavkám VDE 0100 / IEC 60364.6 a STN EN 33 2000-6 S prístrojom PROFiTEST 0100S-II+ môžu byť vykonávané merania a skúšky ochranných opatrení podľa STN EN 33 2000 časť 6 a jej zodpovedajúcim mezinárodným predpisom DIN VDE 0100 časť 600, IEC 64-8, IEC 60364.6 K tomu patria skúšky resp. merania: napätia, frekvencie, prúdu s prúdovými kliešťami prúdových chráničov...

Séria prístrojov pre kontroly podľa STN EN 33 2000-6
Článok

Séria prístrojov pre kontroly podľa STN EN 33 2000-6

Seria prístrojov pre kontroly podlaSTN EN 33 2000-6,  VDE 0100 / IEC 60364.6 (novinka) Eine Weitbereichsmesseinrichtung ermöglicht den Einsatz des Prüfgeräts für alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Spannungen von 65 bis 500 V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz.    sériovo  @ 300 V @ 600 V meranie impedancie vyp. slučky a vútornej impedancie siete...