METRISO 5000A
Článok

METRISO 5000A

Prístroj pre meranie izolácie 5000 Volt, analóg Analógový vysokonapäťový merač izolácie s menovitými napätiami 100, 250 V, 500 V, 1000 V (EN 61 557 časť 1) a 1500 V, 2000 V, 2500 V, 5000V merací rozsah od 10 k … 1 T Ohm veľmi prehladný logaritmický ukazovateľ meracie napätia 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 1500 V, 2000 V, 2500 V,...

PROFiTEST 0100S-II+
Článok

PROFiTEST 0100S-II+

Merací prístroj zodpovedá požiadavkám VDE 0100 / IEC 60364.6 a STN EN 33 2000-6 S prístrojom PROFiTEST 0100S-II+ môžu byť vykonávané merania a skúšky ochranných opatrení podľa STN EN 33 2000 časť 6 a jej zodpovedajúcim mezinárodným predpisom DIN VDE 0100 časť 600, IEC 64-8, IEC 60364.6 K tomu patria skúšky resp. merania: napätia, frekvencie, prúdu s prúdovými kliešťami prúdových chráničov...

Séria prístrojov pre kontroly podľa STN EN 33 2000-6
Článok

Séria prístrojov pre kontroly podľa STN EN 33 2000-6

Seria prístrojov pre kontroly podlaSTN EN 33 2000-6,  VDE 0100 / IEC 60364.6 (novinka) Eine Weitbereichsmesseinrichtung ermöglicht den Einsatz des Prüfgeräts für alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Spannungen von 65 bis 500 V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz.    sériovo  @ 300 V @ 600 V meranie impedancie vyp. slučky a vútornej impedancie siete...