Článok

KURZ odbornej spôsobilosti elektrotechnikov TRENČÍN – 19. až 23.2.2018

Kollárova 5, 911 01  TRENČÍN, ako oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie ev. č. VVZ-0532/07-05.1  a VVZ-0533/07-05.2 usporiada v dňoch    19. až 22.2. + 23.2.2018 (4+1 deň + konzultácie pre RT) Kurz s overením odbornej spôsobilosti podľa § 16 zákona NRSR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v rozsahu – elektrotechnik – E, samostatný elektrotechnik – SE,...

Článok

AOP elektrotechnikov TRENČÍN – 12.2.2018

Európsky polytechnický inštitút, s.r.o., Kollárova 5,  911 01  TRENČÍN v spolupráci s firmou ELEZ-ELZA Trenčín ako oprávnenou osobou na VVZ ev. číslo: VVZ-0532/07-05.1; VVZ-0533/07-05.2 si Vás dovoľujú pozvať dňa   12. februára 2018 – 08:00 hod. Učebňa EPI, s.r.o., Kollárova 5, TRENČÍN  na seminár: AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA REVÍZNYCH TECHNIKOV, PROJEKTANTOV A ELEKTROTECHNIKOV ústredné témy:    Novela zákonov č....

Elektrotechnický kalendár
Článok

Elektrotechnický kalendár

Elektrotechnický kalendár SR 2019 Vážený obchodný partner! Ponúkame Vám pre tento ročník účasť na vydaní stolného týždňového Elektrotechnického kalendára SR 2019. Kalendár bude vydaný v bežnom formáte ako minuloročný, ktorý obsahuje na každý týždeň kalendárium, kreslený karikatúrny obrázok (alebo bez obrázku) a na zostávajúcej ploche cca 160 alebo 240 cm2  Vašu objednanú reklamu firmy podľa dohodnutého alebo dodaného...

Manager
Článok

Manager

Ponuka KALENDÁROV 2014 Naša firma si Vám dovoľuje ponúknuť kalendáre na rok 2014 aj s možnosťou prítlače Vášho firemného loga. Našou snahou je, aby boli výrobky cenovo dostupné pre odberateľov aj pre veľkoobchod. Cenová ponuka na prítlač nad 100 ks: Jednostranná prítlač, jedna farba á = 0,20 € (bez DPH) Obojstranná prítlač, jedna farba á...

Nástenné kalendáre
Článok

Nástenné kalendáre

Ponuka KALENDÁROV 2016 Naša firma si Vám dovoľuje ponúknuť kalendáre na rok 2014 aj s možnosťou prítlače Vášho firemného loga. Našou snahou je, aby boli výrobky cenovo dostupné pre odberateľov aj pre veľkoobchod. Cenová ponuka na prítlač nad 100 ks: Jednostranná prítlač, jedna farba á = 0,20 € (bez DPH) Obojstranná prítlač, jedna farba á...

  • 1
  • 2