ajax loader

METRISO 5000A

Prístroj pre meranie izolácie 5000 Volt, analóg

Kľukový induktor na ručný pohon

Pozrieť v obchode

PROFITEST 0100S-II+

Merací prístroj zodpovedá požiadavkám VDE 0100 / IEC 60364.6

a STN EN 33 2000-6

Pozrieť v obchode

Séria prístrojov pre kontroly podľa STN EN 33 6000

VDE 0100 / IEC 60364.6

Novinka!

Pozrieť v obchode